דיני בוקר חג השבועות
 
 
בבוקר חג השבועות לאחר עלות השחר מברכים כל ברכות השחר לרבות ברכות התורה חוץ מברכת 'על נטילת ידיים' למי שהיה נעור כל הלילה או ישן בצורה עראית על כסא, סטנדר וכדו'. וחוץ מברכת 'אשר יצר' אם לא עשה צרכיו (יביע אומר ח"ה סי' ו, יחוה דעת ח"ג סי' לג) כמו כן יש להפסיק מלאכול ולשתות משקאות קלים לפני עלות השחר (ותה וקפה מותר). ועדיף להתעטף בציצית שעה לפני הנץ אף שמעיקר הדין מותר להתעטף בציצית שש דקות אחר עלות השחר (בשעות זמניות. הליכות עולם ח"א עמ' יט).
 
 
יתגבר כארי בתפילת שחרית ביום חג השבועות שלא יתן שינה ותנומה לעיניו ואם יישן בתפילה יצא שכרו בהפסדו, ופעמים שאם מתנמנם אינו יודע היכן עומד ויבוא לספק היכן עומד, ובפרט בשעת קריאת התורה ועשרת הדברות (עי' להגאון הבן איש חי פ' במדבר ש"ר אות ה). וידוע כי גמר הפרי של תיקון ספירת העומר ולימוד ליל חג השבועות יהיה בתפילת מוסף, לכן צריך להזדרז בה הרבה, כי הכל הולך אחר החיתום (בא"ח שם). 
 
 

 

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

מו"צ ראש כולל ורב קהילה בגבעת זאב

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה