דינים הקשורים לחג השבועות ג'
 
 
 
להוציא אוכל מהמקפיא בשבת כדי שיפשיר ויוכל להשתמש ביו"ט - עי' למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו חזו"ע (שבת ח"ב עמ' תמז) שהתיר לעשות כן. וחלק על הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאסר לעשות כן. ע"ש. וישנו פתרון לכתחילה להימלט מהמחלוקת ע"י שישימו האוכל במקרר ולא במקפיא ולמחרת במוצ"ש בשעת צאת הכוכבים האשה תאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' ותשים את האוכל על הפלטה או על האש, ועד שהבעל יבוא מבית הכנסת ויקדש וכו', האוכל יהיה חם. ובמקרה ולא עשו כן אלא האוכל היה במקפיא מותר להוציאו ועדיף שיעשה כן בעוד היום גדול שלא יהיה ניכר שעושה כן למוצ"ש (עי' מ"ב סי' תרסז ס"ק ה). 
 
אסור לכתחילה להכניס בקבוקי שתיה למקרר ביום שבת כדי שיהיו קרים במוצ"ש שהוא יום טוב, שאף הכנה קלה נאסרה משבת ליום טוב (מ"ב סי' תרסז ס"ק ה). ואם שכח ולא הניח הבקבוקים בערב שבת במקרר ואם יניח אותם במקרר בצאת השבת לא יספיקו להתקרר מותר לו להניח הבקבוקים במקרר בשבת בתנאי שיעשה כן בעוד היום גדול שלא ניכר שעושה כן ללילה (מ"ב שם בשם הח"א, ארחות שבת ח"ב עמ' תיא). 

 

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

מו"צ ראש כולל ורב קהילה בגבעת זאב

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה