דינים הקשורים לחג השבועות ב'
 
 
אסור להכין משבת ליום טוב (ש"ע סי' תקג ס"א, רמ"א סי' תרסז). ולכן אסור בשבת לסדר השולחנות בבית לסעודת יום טוב, לשטוף כלים ליום טוב וכל כיוצ"ב (אחרונים שם). [ואין לאסור בדיעבד בהנאה ממה שהוכן ביום השבת לצורך חול וק"ו לצורך יום טוב, כ"כ כמה פוסקים].
 
אין לשטוח עשבים בבית הכנסת (כמנהג בכמה מקומות שעושים כן בשבועות) ביום שבת משום שיש בזה הכנה. 
וכן אין להחליף פרוכת בשבת ליום טוב משום שהוא ניכר שהוא ליום טוב והוי מכין (מ"ב סי' תצד ס"ק ט). אלא יעשה הכל מערב שבת.
וכן אין לשטוף כלים ביום השבת לצורך הסעודה ביום טוב, אלא תעשה כן אחר צאת השבת לאחר אמירת "ברוך המבדיל בין קודש לקודש". ואם הכלים הנ"ל עומדים בבית ומעלים צחנה וריחות רעים מותר לשטפם אף אם לאחר מכן ישתמש בהם בלילה.

 

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

מו"צ ראש כולל ורב קהילה בגבעת זאב

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה