יש נוהגים כבר בשבת הקרובה לברך ברכת האילנות משום זריזין מקדימין למצוות.

ויזהרו לא לטלטל הסידור במקום שאין ערוב.

וכן יזהרו מערבוב נשים וגברים ח"ו דאז יצא שכרו בהפסדו.

וכן יזהרו לא ליגע בענפים הגם שמותר למשמש בעדינות בכדי לברך.

ואפשר לומר נוסח היהי רצון שאחר ברכת האילנות לפי שהוא נוסח ברכה קבועה ואין בזה משום שאילת צרכיו בשבת. 

ויפריש מעט פרוטות לצדקה והוא עילוי גדול לנשמות המגולגלות והם מצפים לתיקון זה והמתים מתפללים בעד החיים, ויש בה תיקון לחי צומח דומם ולמדבר שהוא האדם עצמו,  בפרט שאנו מאמינים בני מאמינים שבניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל ומיד יהיה תחיית המתים לכן רצוי להזדרז לזה.

והמנהג לקרוא החל מר"ח ניסן בפרשת הנשיאים שבפרשת נשא עד יב' לחודש דבר יום ביומו כל יום והנשיא של יומו ויש שנהגו לקרוא מתוך ס"ת בלי ברכה אולם אין זה מעכב ואפשר מתוך החומש או הסידור וביום יג' בנסן קורין בפרשת בהעלותך עד הפסוק כן עשה את המנורה ועד בכלל, ואחר הקריאה יפריש ג' פרוטות לצדקה בכל יום  והוא תיקון גדול לנשמת האדם.

שבת שלום ומבורך!

 

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה