כמה פרטים בדיני תערובת חמץ

הנה חמץ שהוא נפסל מאכילת הכלב מותר בהנאה בפסח באופן שאינו ראוי לאכילה, כגון במשחת נעלים וסבון כלים וסבון גוף ושמפו וכל החומרי ניקוי למיניהם שא"צ להם שום הכשר.

והטעם שאמרו חז"ל דווקא נפסל מאכילת הכלב לפי שבמצב כזה אין ראוי לערב בו שום דבר מאכל לעשותו ראוי לאכילה.

ולגבי סיגריות ידוע כמה חשוב להתרחק מן המזיק הזה עד כדי כך שיש רוצים לפסול לעדות אדם שמעשן כי אינו חס על גופו, עכ"פ למי שרגיל בכך וקשה לו כתבו האחרונים דאפשר להתיר, הגם ששורים אותם קודם לכן במי חמץ.

וכן בושם ודאודורנט א"צ להם הכשר ומכ"ש טיפות עיניים וטיפות אף לפי שאין בהם שום טעם חמץ וגם מאוס הוא אכילה.

וגם לגבי כל הכלים החד פעמי שיש רצו לומר שיצטרך להם הכשר מאחר ושורין בהן עמילן ובא במגע עם חום והרי זה חוזר וניעור אך גם בזה רבו האחרונים המיקלים ואף בנייר סופג שבא במגע עם האוכל א"צ להם הכשר, אמנם ישראל קדושים ומחמירים ע"ע, אך במקום הפסד ממון א"צ לחוש לזה.

ולגבי התרופות היום יש כמעט הכל בהכשר רק ראוי שכ"א יברר זאת קודם החג כי אפשר בנקל ובמקום ספק ישאל חכם. 

אמנם ראוי להחמיר במשחת שיניים ומי פה שהם באים ממש במגע עם פיו של האדם עדיף היכא שיש לו טעם והוא מתוק דיקח עם הכשר.

 

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה