שאלה: שנה שעברה ראובן עשה את חברו למכור לו את החמץ ולאחר הפסח התברר לו שחברו שכח וידוע שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה השאלה האם כעת החמץ של ראובן נאסר ואם חברו נקרא פושע ויתחייב לשלם לו ההפסד.

תשובה: דנו בזה האחרונים והסיקו דאין החמץ של ראובן נאסר היות והוא לא פשע אולי היה לו לוודא שחברו מכר את החמץ אך חזקה על שליח שעושה שליחותו א"כ ראובן לא פשע ולכן החמץ מותר וממילא אין חברו חייב לו כלום.

ולכן ידע כל אדם לא להגיע לרגע האחרון בכדי למכור את החמץ אלא יזדרז ככל האפשר.

 

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה