אמש כתבנו שיש לברך ברכת האילנות רק על עצי מאכל ולא עצי סרק, ובלבד שלא כל העץ הוציא את פירותיו אלא עדיין יש עליו עלים כלשון הגמ' דחזי אילני ד"מלבלבי"

ובטעם למה לכאורא אין מברכים על אילן סרק הרי גם ממנו ניתן ליהנות שהרי כך אנו אומרים בברכה ליהנות בהם בנ"א ?

אלא ביארו המפרשים  הן אמת שאפשר להנות מעצי סרק לשולחן או מיטה וארונות וכד' אך יש לזה תחליף, דהיום עושים היום הכל גם מפלסטיק גם כיסאות שולחנות וכו,' אך לפירות אין תחליף בעולם כלל כי כך גזר רצונו יתברך לפיכך אנו מברכים על כך, וישנם עוד כמה ביאורים.

וכן אין לברך על אילן שפירותיו לרפואה בלבד משום שאף אחד לא רוצה להגיע למצב שיצטרך ליהנות מהם.

 

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

שאל את הרב במייל 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה