מעלת יום הפורים

כיפורים כיום הפורים כלומר שפורים מעלתו יותר מיום הכיפורים, ולמה ביארו המפרשים לפי שבימים אלו מרבים אהבה ואחווה בעם ישראל ע"י ששולחים אחד לרעהו משלוח מנות וגם ישראל קדושים נותנים מתנות לאביונים, ועי"כ יוצא שכל עם ישראל שמחים,

 ואבא שרואה את בניו שמחים יש לו חשק לתת עוד ובורא העולם הוא כל יכול בלתי מוגבל כלל ועיקר ורצונו הוא רק לתת ואין הוא צריך מאף בריה כלום וכל רצונו הוא להיטיב עם הבריות וכשהוא רואה שיש שמחה בעולם גם הוא נהיה שמח, ולכן כל הפושט נותנים לו ביום זה, ומבואר בשם האריז"ל למה אסתר זימנה את המן למשתה יום נוסף ולא באותו יום אמרה למלך לתלות את המן ומבאר האריז"ל לפי שראתה שהמן שמח ביותר כי הוזמן הוא לבדו לבא אל המלך כמ"ש במגילה ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכשהאדם שמח שום גזירה רעה לא יכולה לחול עליו לכן ביקשה יום נוסף כדי שתצליח להפילו כפי שאכן היה ב"ה לכן ישתדלו עם ישראל קדושים להרבות בשמחה ומתנות לאביונים ונזכה ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. אמן.

 

פורים שמח!

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

שאל את הרב במייל 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה