עניני צום תענית אסתר וליל פורים

היום הוא צום תענית אסתר זכר לתענית מרדכי ואסתר, ועוד כדי להכניע השטן שלא יקטרג על סעודת פורים.

ישנה סגולה ידועה לקרוא פרק כב' בתהילים ביום זה ובימי הפורים ולהדליק נרות לכב' נשמת מרדכי ואסתר והוא עת רצון גדול לקיבול התפילות.

מותר לרחוץ הגוף ולשמוע שירים ביום זה, ולשטוף הפה בבוקר למי שרגיל שרי אם לא יבלע מן המים, וה"ה לצחצוח, ולכן מי שצריך לטיפולי שיניים ביום זה שרי. 

המעוברות והמניקות וכ"ש היולדות תוך כ"ד חודש פטורה מלצום ואם היא לא מניקה ומרגישה שיכולה להתענות תוך כ"ד חודש רשאית.

מפלת דינה כיולדת, וכן חולה אפי' אין בו סכנה פטור, וכן אבי הבן מוהל וסנדק וכן חתן וכלה תוך שבעת ימי המשתה פטורים מלהתענות, ואינם רשאים להחמיר ע"ע ולהתענות לפי שיו"ט שלהם הוא, וה"ה לסובלים מכאבים ומיחושים ומכ"ש זקנים שפטורים, 

המתענים אומרים עננו בתפילה ואם שכח וסיים התפילה אינו חוזר, מי שרוצה לאכול קודם עלוה"ש יעשה תנאי קודם השינה. 

בערב קורין המגילה ואף המתענים לא יאכלו יותר מכביצה קודם קריאת המגילה אבל פירות וכד' שרי ואשה שקשה לה תשים שומר אחראי ושרי, ויזהר שלא יאבד אף מילה מהחזן ואם לא שמע מילה אחת ישלים מיד ויצטרף לשמוע עם החזן, אומרים על הניסים בתפילה ובברכת המזון.

פורים שמח!

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה