אנו נמצאים ממש ערב חג הפורים הבעל"ט צריכים להתבונן בניסים שהקב"ה עשה עמנו אך הכל היה כאילו בטבע,

הרי אסתר אומרת הגמ' בימי הריונה אביה מת, וכשנולדה אמה נפטרה ל"ע, והוא דבר קשה מאד, אך צופה כל הדורות מראש ידע שעתיד אחשוורוש להרוג את ושתי ולקחת את אסתר במקומה,
ואין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה איך אפשר שאדם יחיה בלי ת.ז. מה אין לו הורים אלא כאן נתגלה הנס שבאמת לא היו לה הורים ולכן גם אחשוורוש קיבל את ושתי שהייתה אחת מארבע נשים היפות בעולם, למה זכה לזה התשובה היא כדי שלא יאמרו חיפש יותר יפה ממנה אלא הכל גזירת עליון, מי היה מאמין שהמן ששלט ביד רמה והכין עץ למרדכי בסוף הוא עצמו יתלה ע"ז ויהיה ונהפוך הוא אדרבא היהודים הרגו בשונאים, וזהו האמונה בה' שהוא כל יכול ואנו רק צריכים להאמין ולהתפלל,
לכן כל אדם ינצל את שלושת הימים רביעי וחמישי ושישי השבוע להתפלל על הגאולה על כל החולים שיבריאו ומעוכבי זיווג שימצאו להם את זיווגם והזקוקים לפרי בטן שיפקדו, בפרט שפורים הוא מלשון פריה ורביה והאדם יכול לבקש כאוות נפשו הוא עת רצון יותר מיוה"כ בשעת נעילה, וכל הפושט נותנים לו,
ולזכור כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה וביארו המפרשים שאפשר לעשות כן לכתחילה לכן לנצל את הימים הללו ויקוים בנו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר אמן.  

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה