חלק ממצות הפורים הם משלוח מנות ומתנות לאביונים, 
ומתנות לאביונים בעיקרון יכול לצאת ידי חובה אפי' בסכום פעוט רק נהגו לתת דמי סעודה ובד"כ כל אחד לפי כבודו של הנותן, כי הטעם הוא שיהא לאביון מה לאכול ולשמוח בחג וכ"א נותן לפי דרגתו, לכן חז"ל אמרו שיתן שתי מתנות לשני אביונים.
ויכול ליתן גם עבור בעל ואשה וזה נחשב לשני אביונים ויוצא בזה ידי חובה וא"צ להביא לשני אנשים בנפרד דווקא.
היה מקרה שאחד מגדולי הדור שלנו זצ"ל נתן צי'ק ע"ס 1000 ₪ שיעבירו לאביונים ובא גביר וקנה את הצי'ק במחיר של 50 אלף ₪ והמעות ילכו לאביונים אך מה שקרה הוא שהגביר לא פדה את הצי'ק אלא מיסגר ותלה את זה במשרדו במוצאי יום הפורים נודע לבעל הצי'ק שלא מתכוונים לפדות את הצי'ק שלו השאלה אם יצא ידי חובה במתנות לאביונים או לא, שהרי ממנו לא יצא כלום, וכבר השיבו ע"ז שאדרבא הוא זיכה שיהיה פי 50 וזה שלא יצא ממנו זיכו את כל ה50 אלף בעבור אותו גדול, דהרי אדם יכול ליתן מתנות לאביונים ומילא בעל הצי'ק יצא ידי חובה למהדרין.

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה