כ"ה שבט

השבת הכרזנו על ראש חודש אדר שיחול בעזרת ה' בימים חמישי ושישי הקרובים,

חודש אדר הוא האחרון בחודשי השנה כמו שכתוב במגילה "ושנים עשר חודש הוא חודש אדר" ופעמים שהוא מעובר ופעמים לא, ולעולם ר"ח אדר הוא שני ימים, ואדר הסמוך לניסן לעולם הוא כט' יום,

 וטעם העיבור הוא כדי להשלים בין חודשי החמה לחודשי הלבנה כדי שיחול פסח בחודש האביב, וכשיש שני אדרים החודש שבו נוהגים את ענייניי חודש אדר כגון קריאת המגילה משלוח מנות וכו' הוא לעולם באדר השני,

 ויוצא לנו נפק"מ שילד שנולד בחודש אדר הוא נוהג בר מצוה בחודש אדר השני ולא הראשון,

 ויוצא לנו דבר מענין שיתכן שילד קטן מחבירו ובכל אופן הוא יהיה בר מצוה לפניו כגון שאחד נולד בכה' אדר הראשון וחבירו בטו' אדר השני ובשנת הבר מצוה יהיה אדר אחד אז מי שנולד בטו' אדר יהיה בר מצוה קודם, אא"כ באותה שנה גם יש שני אדרים שאז כל אחד יהיה בר מצוה לפי זמנו שנולד,

 וכן לענין יארצייט ואזכרה הכל נוהגים לפי אדר השני כגון אם יום הפטירה ל"ע היה באדר שנה פשוטה שאין בה שני אדרים, את כל עיניני האזכרה נוהגים לפי אדר השני, אלא א"כ זה בשנה הראשונה שאז נוהגים לפי שנים עשר חודש באדר הראשון, ובאדר השני נוהגים עיניני התאריך,

 וזהו כוחם של חכמי ישראל שהתורה נתנה להם כוח להחליט בזמן שהיה בית המקדש האם מעברים את החודש בימינו זהו לוח קבוע ולפי"ז יוחלט גם ממתי הוא בר מצוה להצטרף למנין ולהתחייב בתפילין וכד'  

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה