ערש"ק פרשת תרומה

בפרשה נקרא "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תיקחו את תרומתי" ע"כ. וכבר ביארו המפרשים מהו ויקחו אדרבא צ"ל ויתנו כי פה מדובר על האדם שנותן,

וביארו יסוד גדול שכל אדם צריך לדעת זאת והוא במצות צדקה שהאדם נותן הוא בעצם לוקח לעצמו מכמה סיבות, האחד, האדם צריך לחיות בהרגשה שהכל של בורא עולם והוא סה"כ צינור להעביר את הממון, לא לחינם חז"ל אומרים יותר ממה שהעשיר עושה עם העני, אדרבא העני עושה עם העשיר בזה שהוא מזכה אותו שמקבל ממנו המעות וידוע מש"כ  חז"ל "צדקה תציל ממוות" כי האדם מכלה את כוחו וגופו על הממון וברגע שהוא נותן צדקה זה כאילו חלק ממנו, ולכן זה מכפר על גופו,

 וידע אדם לעולם אדם לא יפסיד מן הצדקה, הנה כעת מתחילין ליתן "זכר למחצית השקל" והקב"ה הראה למשה כמין מטבע של אש ושואלים המפרשים למה לא הראה לו מטבע מזהב? ותירצו משה רבינו רצה להבין איך אדם נותן צדקה ולא יחסר לו כלום לכן הראה לו הקב"ה כמו אש אם תדליק מנר אחד אפי' מאה סיגריות לא יחסר מן הנר כלום וה"ה בצדקה. לכן ימי חודש אדר שמרבין בהם בשמחה ייתן כל אחד ואחד בשמחה ובחפץ לב ונזכה לבניין בית המקדש בב"א.

שבת שלום ומבורך!

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה