כ"ג שבט

השבת פרשת משפטים נקרא בעזרת ה' את הפסוק "וכי ישאל איש מאת רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם אם בעליו עמו לא ישלם וכו'" (פכ"ב פס' יג-יד), כלומר התורה מדברת כאן במקרה שאדם שאל מחבירו חפץ להשתמש בו ונאנס החפץ מה דינו,

 והנה שואל הוא אחד מארבעה שומרים שיש לנו,

 אחד הוא שומר חינם- דהיינו אדם ששומר לחבירו על חפץ ללא כל תמורה

 והשני הוא שומר שכר- כלומר ששומר על החפץ תמורת תשלום לפי איך שסיכמו 

והשלישי הוא שוכר- דהיינו שוכר חפץ להשתמש בו תמורת תשלום, ולא כמו שני השומרים הראשונים שהם רק שומרים ואסור להם להשתמש בחפץ כלל, ונחלקו בגמ' היאך דינו האם כשומר חינם או כשומר שכר,

 והאחרון הוא שואל- והוא מה שהפסוק דלעיל מדבר דהיינו אדם ששאל מחבירו חפץ להשתמש אבל הוא אינו משלם לו כלום תמורתו, ודינו חמור מכל השומרים לפי שהוא גם מקבל רשות ועל דעת כן הוא משאיל בשביל להשתמש בחפץ, ומאידך גיסא הוא משלם למשאיל כלום תמורתו, ולכן אפי' נאנס החפץ חייב לשלם, משא"כ בשאר השומרים שפטור באונסין,

 

 כעת מה הדין באדם ששאל מחבירו מקדחה להשתמש ותוך כי השימוש המקדחה הפסיקה לעבוד לצמיתות,

 וכן אם שאל מחבירו רכב ליסוע לשעה שעתיים, ובדרך עלתה על מסמר בכביש והוא נסע כרגיל באופן שלא יכל להבחין בכך או שמישהו נכנס בו ועשה תאונה האם השואל חייב אפי' שזה אונס או לא.

תשובה: בשואל פסק הש"ע אם מתה מחמת מלאכה היינו תוך כדי הפעולה שהשתמש בה ללא כל שינוי ונאנסה פטור והטעם כי אף אם בעל החפץ או בעל הרכב היה משתמש במקדחה למשל או הרכב גם יכל לקרות לו אותו מקרה והחפץ היה ניזוק, אז הדין הוא שפטור, א"כ ה"ה בנידון שהבאנו לעיל יש לו דין שואל ומתה מחמת מלאכה ופטור.

 

שבת שלום ומבורך

להזכירכם השבת קורין גם פרשת שקלים והוא גם שבת מברכין של חודש אדר  

 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא שליט"א

דיין ומו"צ וראש כולל פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה