כ"ב שבט

 

מה הדין בשכן שלא רוצה לשלם ועד בית וכל ניסיונות השכנים לדבר על ליבו אולי יש לו איזו טענה כלפי השכנים וניסו להבין למה אינו רוצה לשלם והוא מסרב ללא שום סיבה הגיונית, וכבר עברה חצי שנה והחוב שלו טפח, ובתחילה רצו לתבוע אותו בבית הדין אך השכנים טענו שלא נעים לטעון כלפי השכן שמחר אתה נפגש אתו בחדר המדרגות או שפתאום צריכים להשאיל לחם או חלב וכד' ,אז אחד השכנים עלה במוחו רעיון לתלות פתק בבנין שהשכן הזה חייב כך וכך כסף ואולי  על ידי שיתבייש מאשתו ילדיו וכו' הוא כן ישלם, האם מותר או שזה בגדר לשון הרע לפי שלבנין נכנסים עוד אנשים מידי פעם,
 תשובה: הן אמת שיש בזה בעיה מצד לשון הרע, אך במקרה שלנו כיוון שכלו כל הקיצין ואחרי שהתרו אותו שיפרסמו את שמו והוא לא נענה מותר, היות ויש בידו לשלם החוב וממילא לא יפרסמו ,או שינמק מדוע אינו רוצה לשלם.
 

כתב וערך:

הרה"ג שלמה שרגא

דיין ומו"צ פעה"ק ירושלים תובב"א

 

 

שאל את הרב במייל    מענה תוך 24 שעות!

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה