בענין "עשרת ימי תשובה" - ד' תשרי תשע"ח

הגאון הגדול הרב ראובן אלבז שליט"א