שיעור מפי הרב זמיר כהן שליט"א ומרן הגאון הרב שלום כהן שליט"א

 

"בהלכות - מוקצה"