הגאון הגדול הרב אופיר מלכה שליט"א

בהלכות ברכות - י"ח אייר תשע"ז