שיעור מפי הגאון הגדול הרב אופיר מלכא שליט"א

 

"הלכות - שינוי מקום"