שיעורים והרצאות
 
צריכים רב שידבר באזכרה ?
בשבעה ? ביום השלושים ? ביום השנה ?
קו ההלכה יארגן לכם רב שיגיע אליכם וידבר דברי תורה וחיזוק לעילוי נשמת הנפטר
 
לפרטים התקשרו לקו ההלכה 3030* והקישו למזכירות