שאלה: מה מברכים על 'לחם שום'?

 

תשובה: לחם שום כפי שנאמר לנו נעשה ע"י לישת קמח מים ושום כתוש המעורב בכל מיני תבלינים כך שניכר טעם השום בעיסה. ויש שלוקחים הבצק של הפיצה שממילא מתוק ומורחים עליו מלמעלה השום עם שמן וכך מקבל הלחם טעם של שום. וכבר כתב מרן בש"ע (סי' קסח ס"ז) שאחד מתנאי פת הבאה בכיסנין שמברכים עליה בורא מיני מזונות היא "עיסה שערב בה דבש או שמן או חלב או מיני תבלין ואפאה והוא שיהיה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה". ואם כן ברכת לחם השום היא בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה ואם קובע סעודה על לחם השום שאוכל 216 ג' מברך המוציא לחם מן הארץ ולבסוף ברכת המזון. ואם לש את העיסה רק בקמח ומים ומרח מלמעלה השום עם שמן וכו', מברך המוציא וכמו שראינו בכהאי גוונא באור לציון (פי"ב ה"ה), ילקו"י (ח"ג עמ' קכה) [ומה שכתב באור לציון שאם הרסק של הפיצה נבלע בבצק מברך בורא מיני מזונות. ע"ש. ה"ה לכאורה ללחם שום. ועי' בספר וזאת הברכה עמ' 22 שכתב שבדרך כלל אין הרסק נבלע בתוך הבצק. ולענין הלכה לחם שנעשה ע"י לישת קמח מים ושום כתוש המעורב בכל מיני תבלינים כך שניכר טעם השום בעיסה, או שלוקחים הבצק של הפיצה שממילא מתוק ומורחים עליו מלמעלה השום עם שמן וכך מקבל הלחם טעם של שום מברכים עליו בורא מיני מזונות וברכת על המחיה אם אכל שיעור כזית (27 ג'). ואם קבע סעודה על לחם זה (שאכל 216 ג') מברך המוציא וברכת המזון ונוטל ידיים (ועדיף שלא יברך 'על נטילת ידיים' וכמו שכתב ביביע אומר חי"א סי' יג אות א). ואם לקח עיסה רגילה שיש בה רק קמח ומים ומרח מלמעלה שום עם שמן וכדו', ברכת הלחם שום באופן זה תהיה 'המוציא לחם מן הארץ'.

 

 

כתב וערך:

הרה"ג אושרי אזולאי שליט"א

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני