שאלה: מה מברכים על 'טבעות בצל' המצופה במעטה דק של קמח?

 

תשובה: טבעות בצל עשויות בדרך כלל מאבקת בצל יחד עם תבלינים המצופה במעטה דק של פירורי לחם ונראה שיש לברך עליהם 'שהכל' גם לבני ספרד שהרי יש פה תרתי לגריעותא שינוי צורה ושינו טעם ודמי לפלאפל ולדר שמברכים עליהם 'שהכל' ע"פ הברכת יוסף ידיד (ח"ב דף כו ע"א) לגבי הלדר שכיון שיש לו טעם אחר מהטעם של הפרי המשמש, ופנים חדשות, אפילו לדעת הרמב"ם ומרן מברכים עליהם שהכל. ע"ש. והביאו להלכה בהליכות עולם (ח"ב עמ' קג). וכתב שם שכן הוא המנהג. ע"ש. ואף אם נאמר שטבעות בצל עשויות מבצל ממש, הרי הבצל טחון והוסיפו לו תבלינים ודמי ממש לדין הפלאפל. ולגבי הציפוי מקמח שיש עליו, הנה הוא טפל שיש בו מעט פירורי לחם ומכיון שלא נותנים אותו עבור אכילה אף שנותנים אותו לטעם, בטל (ראה בספר מנהג ישראל תורה היא סי' ריב. ובספר ברכת הנהנין (פ"ד) כתב בשם הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שסובר שכיון שמטרת הציפוי הוא בכדי שהבשר יטוגן היטב ולא יתקשה אם כן אף שבמציאות ניתן טעם בתבשיל, מכל מקום כיון שהמטרה היא לא עבור כך, הוא טפל. ע"ש. וכן ראיתי בספר וזאת הברכה (עמ' 110) שכתב בשם הגרי"ש אלישיב שתבשיל של עוף, דג, סויה, וכדו' המעוטף במיני מזונות ברכתו 'שהכל', שאף שהמעטה החיצוני ניתן לטעם, אינו אלא כתבלין ובטל לחלק הפנימי, ומכל מקום כשהמעטה עבה ואינו רק כתבלין הורה שברכתו מיני מזונות, ובספק אם המעטה בא לטעם הורה (שם עמ' 249) שיברך בנפרד על המעטה מזונות ועל הדג וכו', 'שהכל'. ע"ש. וכן בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' קסא) נשאל לגבי דגים המטוגנים בקמח מצה עם ביצים, וכתב שפשוט שברכתם שהכל, אף על פי שבא ליתן טעם, שמאחר והוא ציפוי בלבד, מברכים כברכת העיקר, כמו אגוז המטוגן בדבש שמברכים עליו בורא פרי העץ וכמו שכתב בש"ע (סי' רב סי"ג). ע"ש. ובשו"ת אור לציון (ח"ב פי"ד תשובה יט) כתב שאם נותן הפירורים כדי שלא ידבק למחבת בשעת הטיגון מברך 'שהכל', אבל אם נותנם כדי לתת טעם, מברך עליהם בורא מיני מזונות. ע"ש. גם בילקוט יוסף (ברכות, ח"ג עמ' תכו) למורינו הראשון לציון שליט"א כתב שעל שניצל יש לברך שהכל. ע"ש. ושאני בוטנים אמריקאים (קבוקים) שכתב מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בחזון עובדיה (ברכות, עמ' רפט) לברך בורא מיני מזונות ששם המעטה של הקמח עבה, ויש להאריך בזה ואין כאן מקומו. הלכך להלכה מברכים על 'טבעות בצל' ברכת שהכל נהיה בדברו.  

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני