שאלה: מה מברכים על שוקולד של חברת "עלית" עם שברי עוגיות?

תשובה: הנה מרן כתב בסי' רח (ס"ב) שאם נתנו בעיסה חמשת מיני דגן וכוונתם לתת טעם בעיסה, החמשת מיני דגן הם עיקר אפילו שהם מיעוט בעיסה. אבל אם נתנו את החמשת מיני דגן בכדי לדבק את העיסה (כמו שעושים קציצות בשר ושמים קמח כדי להדביק הבשר) מברכים על הרוב והחמשת מיני דגן הוא טפל. ע"כ.

והנה במדריך לעדה החרדית כתבו הרבנים שם דכיון דבעינן שיהיה טעם דגן בעיסה כמבואר בש"ע סי' רח (ס"ט) וקשה לעמוד בזה ואם יש בו כ - 30% ממין הדגן טעמו ודאי נרגש ואם הוא פחות מ - 10% ודאי אין טעמו נרגש. ע"ש. ובשם חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל שמעתי דבעינן 17% קמח שאז נותן טעם וכמו שמצינו בכהאי גוונא לגבי יין לדעת הרמ"א ודעימיה. ונראה בודאי שכל כוונתם שלא טועמים כל כך טעם דגן אבל באופן שטועם בהדיא טעם דגן כגון שטועם המיני דגן לא צריך לברר מה כמות הקמח שיש בתוך העיסה שבודאי טעמם נרגש. ואם אכן נרגש טעם העוגיות יברך בורא מיני מזונות. ואמנם, הנה מלבד שכמות העוגיות בשוקולד זה היא מזערית וכפי הנכתב על העטיפה שהיא 4%. נוסף על כך, גם אין טעם עוגיות כלל, בגלל הכמות הקטנה של העוגיות, טעם השוקולד גובר על העוגיות עד שלא נרגש טעמם. ולכן, נראה בודאי, שיש לברך שוקולד זה עם שברי עוגיות "שהכל נהיה בדברו".        

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני