שאלה: האם מותר לעשות מכפלת במכנסיים בתשעת הימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב, וכן האם מותר להצר בגדים בתשעת הימים?

 

תשובה: לגבי איסור תפירה בימים אלה ראה ש"ע סי' תקנא ס"ז. ולגבי בגדים שנקרעו כתבו האחרונים להתיר. וכ"פ בחזו"ע (ארבע תעניות, עמ' רז). ולגבי מכפלת ראה בקובץ דרכי הוראה להגר"א וייס (עמ' מז) שכתב שאין איסור בתיקון בגד ישן כתיקון מכפלת או תפירת כפתור, אלא אם כן צריך לפרום את הבגד ולחזור לתופרו. והוא הדין שמותר להצר בגד כאשר אין צורך בפרימת הבגד אלא בתפירתו בתיקון מקומי. ע"ש. וכ"כ בנטעי גבריאל (ח"א עמ' רכ). ע"ש. ועי' בשו"ת רבבות אפרים (ח"א סי' שעג) שהביא פוסקים לכאן ולכאן. ובפסקי תשובות (ח"ו עמ' פד) כתב שמותר לפרום מכפלת מבגד ישן ולהתאימו לגודל הרצוי, אבל בגד חדש שעדיין לא נעשה בו מכפלת מעולם, אסור לתפור בו את המכפלת שהרי הוא כסיום תפירת בגד חדש. ע"ש. ולא הביא ראיה לדבריו. ובפרט אם הוא חייט שפרנסתו בכך וקיבל הבגדים לפני ראש חודש. ראה בא"ח (פ' דברים, ש"ר אות ט). הלכך למעשה יש להתיר לעשות מכפלת במכנסיים בתשעת הימים. והוא הדין שמותר להצר בגדים כאשר אין צורך בפרימת הבגד מחדש ותיקונו, אלא בתיקון מקומי כמו שעושים בדרך כלל, ובפרט אם עושים כן לצורך כגון שאין להם מכנסיים או בגדים אחרים ובפרט אם הוא חייט שפרנסתו בכך והביאו לו את הבגדים קודם ראש חודש.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני