שאלה: האם מותר לקנות בגדים או חפצים לתינוק לפני הלידה?

תשובה: שמענו הרבה שמקפידים בזה, ולא מצאנו מקור מפורש לכך. ואדרבא מוכח ממש"כ בשו"ת בית ישראל (סי' מט) שלא היו מקפידים בכך. והובאו דבריו בספר נטעי גבריאל (נדה ח"ג עמ' תקמו). וכתב שם שיש מקפידיים שלא לקנות בגדים כלל לתינוק עד שיוולד, ולא הביא מקור לכך. ועתה ראיתי בשו"ת עשה לך רב (עמ' ש) שכתב שנהגו לא לקנות בגדים וכו' לתינוק מחשש שמא תארע תקלה ותפיל, או ימות התינוק בלידה ר"ל, וכשיראו ההורים שעתיד היה להיוולד תדאב עליהם נפשם, או משום עין רעה שיבואו לראות ולשבח את אשר הכינו בטרם בא לעולם מי שישתמש וילבש את מה שהוכן, וסיים דמאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה. ע"ש. וטעם ראשון קלוש דלא שכיח שאשה מפלת. ולגבי עין הרע כבר סיים דמאן דלא קפיד וכו' (ועוד שבדרך כלל המנהג שרק מזמינים הדברים ששייכים לתינוק ורק לאחר הלידה באים לקחת ובהא נפטר החשש של עין הרע, כי אף אחד מקרובי הבית שנכנס אינו רואה בגדים וכו'). ונראה שלא צריך כ"כ לחוש לכך ובפרט שהדבר מביא לידי לחץ בבית אם יקנו לאחר הלידה ובזה גורם לפעמים לעבירות גדולות יותר ככעס וכו', מאשר לקנות לפני לידה שלא מצאנו מקור מפורש לכך.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני