שאלה: ישנו 'אופן' חשמלי הנקרא 'הוברבורד' שהילדים נוסעים בו האם מותר להכניס אותו לבית הכנסת, וכן האם מותר להכניס אופניים חשמליים בבית הכנסת?

 

תשובה: כתב בילקוט יוסף (סי' קנא סכ"ו) שאין להכניס אופניים לבית הכנסת, אפילו אם הוא חושש להעמידם בחוץ מפני הגנבים, שאין זה כבוד בית הכנסת. שהוא דרך בזיון לאכסן שם אופניים, ושכן פסק בשו"ת שער שמעון אחד ח"ב (סי' מא), ובמשנה שכיר (סי' טו). אבל מותר להכניסם לחדר הסמוך לבית הכנסת, או למטבח והמסדרון. ע"ש. ואם כן הוא הדין להיכנס עם אופניים חשמליים בבית הכנסת אלא ינעלם עם מנעול בחוץ או יניחם בחוץ במקום בטוח מגנבים. ולפי זה נראה דגם מכשיר הנקרא "הוברבורד" אין להכניסו לבית הכנסת שנראה שהוא דרך בזיון, ולא גרע מאופניים, אלא ימצא להם מקום בטוח לשמרם כגון במטבח או במסדרון בית הכנסת.

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני