שאלה: צלחת שנמצאת בתוך המיקרוגל האם היא צריכה טבילה?

 

תשובה: הנה צלחת זו בדרך כלל לא מיועדת להניח מאכלים עליה ישירות ורק פעמים מניחים עליה לחם וכדו' ישירות, וכל כלי שאינו מיועד לסעודה ומשתמשים בו רק לפעמים לסעודה דעת הפר"ח (יו"ד סי' קכ ס"ק יד), הרב מסגרת השלחן (יו"ד סי' קכ ס"ק ד), בא"ח (ש"ש פ' מטות אות יא) שבזה אומרים שכל כלי הולכים אחר רוב תשמישו ואם רוב תשמישו אינו לסעודה אין צריך טבילה. ובערוך השלחן (סי' קכ אות מ ומא) כתב שצ"ע בזה. ויש פוסקים שכתבו להחמיר בזה. ולהלכה פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בספרו הליכות עולם (ח"ז עמ' רסו) שכל כלי הולכים בו אחר רוב תשמישו ולכן חצובה שמניחים עליה קדרות אינה צריכה טבילה אף שלפעמים מניחים עליה לחם לחממו כי הולכים אחר רוב תשמיש. ע"ש. וכן מוכח ממה שכתב בש"ע בהלכות הגעלת כלים (סי' תנא ס"ו) שהולכים אחר רוב תשמיש, וק"ו לטבילת כלים שהוא מדרבנן. וכן הוכיח בשלחן גבוה (סי' קכ ס"ק טז) מד' הש"ע הנ"ל. הלכך למעשה אין צריך לטבול הצלחת שנמצאת בתוך המיקרוגל (ומיקרוגל או תנור עצמו אינם צריכים טבילה משום שלא באים במגע עם האוכל).

 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני