שאלה: האם מותר לאכול ענבים בשיעור כזית כאשר אני יודע שאני הולך ליטול ידיים לסעודה בעוד כמה רגעים? 

 

תשובה: נחלקו הפוסקים, ראשונים ואחרונים, באדם שאכל שיעור כזית לפני הסעודה האם יברך ברכה אחרונה או שמא מכיון שעומד לפני הסעודה ועוד מעט יברך ברכת המזון, ברכת המזון פוטרתו (ראה מ"א סי' קעד ס"ק יד והליכות עולם ח"ב עמ' כט). עוד נחלקו ראשונים ואחרונים האם מי שאוכל בריה צריך לברך ברכה אחרונה או לא (ראה ב"י סי' רי). וענב חשיב בריה. והנה אם אכל שיעור כזית של ענבים לפני הסעודה להלכה לא יברך ברכה אחרונה אלא יסמוך על ברכת המזון שברכת המזון פוטרתם וכמו שפסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"ב עמ' כט. ובודאי צריך להיזהר שלא לאכול שיעור כזית לכתחילה כדי שלא יכנס למחלוקת הפוסקים האם לברך ברכה אחרונה). ועל בריה להלכה אין מברכים וכמו שכתב מרן בש"ע (סי' רי ס"א). ומ"מ אין כדאי לאכול ענבים בשלמותם לפני הסעודה אף אם לא אוכל כזית כדי שלא יכנס למחלוקת. ובכל זאת אם אכל שיעור כזית ומיד ניגש ליטול ידיים לסעודה לא יברך ברכה אחרונה ואם רוצה לאכול שיעור כזית ולברך ברכה אחרונה, ישהה מעט ויעשה היסח הדעת בין הברכה האחרונה לנטילת ידיים לסעודה וכמו שפסק מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"ב עמ' כט).  ולהלכה אין לאכול לכתחילה שיעור כזית מענבים או ענב שלם כאשר יודע שהולך לסעוד סעודה עם פת בעוד כמה רגעים. ואם רוצה לאכול שיעור כזית ולברך ברכה אחרונה, הרשות בידו ובלבד שישהה מעט ויעשה היסח הדעת בין הברכה האחרונה לנטילת ידים לסעודה. ובכל אופן אם אכל ענב שלם לא יברך ברכה אחרונה.                                            

 

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני