הרב גואל אלקריף שליט"א
 
זלזלתי בתלמידי חכמים - האם אפשר לתקן- הרב גואל אלקריף בתשובה