הרב אליהו עמר שליט"א
 
ט"ו באב, הפנימיות שביום זה, ומהי באמת האהבה - צפיה