הרב שלמה לווינשטיין שליט"א
 
כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד - צפיה