הרב זמיר כהן שליט"א
 
פרשת וארא - עמידה בנסיונות - צפיה
 
באדיבות "הידברות"
 
 

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה