הרב אליהו עמר שליט"א
 
ישועות הזרע שמשון - פרשת ויחי
 
 באדיבות "הידברות"
 

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה