תשובות שהשיב לשואליו מרן הראשון לציון והרה"ר לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ככתבם וכלשונם

בס"ד, ‏ט"ז תמוז תשע"ז

1426-2/ע"ז

 

לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה ר' יצחק שם טוב הי"ו

 

שלום רב,

 

לשאלותיו במי שחולה בשפעת וכדומה, האם מותר לו להגיע לבית הכנסת להתפלל, מאחר ויש חשש שידביק אחרים, והאם מותר לגבאי ביהכנ"ס לבקש ממנו שיצא מחשש שידביק אחרים, ואם משתמש בכמות גדולה של ממחטות נייר, האם צריך לקנות לביהכנ"ס ממחטות, כיון שמשתמש בשימוש מוגזם.

 

תשובה הנה בודאי אם המחלה מדבקת ויש חשש שידביק אחרים, עליו להמנע ולא להיות בחברת הציבור, ואע"פ שמזכה את עצמו בתפילה בציבור, אבל הוא חב לאחריני, ולכן אם יש מקום שיכול לשבת בצד בנפרד שלא יזיק, או בחדר הסמוך לביהכנ"ס ששומע את התפילה ומתפלל יחד אתם, יתפלל שם, וחשיב תפילה בציבור, ואם אין חדר צדדי שיכול להתפלל לבד, יתפלל ביחיד בביתו ולא יגרום נזק לציבור. ואם מתעקש לבוא לביהכנ"ס יכול הגבאי לבקש ממנו ברוח טובה בנחת ובצינעא שלא ירגישו הקהל, לצאת כדי שלא ידביק אחרים, אך צריך שיברר אתו קודם אם הוא חולה, ואם המחלה מדבקת שלא יביישו חינם.

 

ובענין השימוש בממחטות נייר של ביהכנ"ס, אין ציבור עני, ואין כאן הוצאה גדולה, ובדרך כלל לא מקפידים ע"ז, ואין צריך לשלם על זה.

 

 

 

בברכת התורה, 

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ונשיא בית הדין הרבני הגדול

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני