שאלה: מה מנהג הספרדים בקשר לטבעת הקידושין, האם מקדשים בטבעת כסף או בזהב, עגולה או מרובעת?

 

תשובה: כתב הגאון הרב בן איש חי (פ' שופטים ש"ש ס"ח) שמצוה מן המובחר לקדש את האשה בטבעת של כסף. ויש שנהגו לחקוק בה אות ה'. ע"ש. ובספר חוקי הנשים לבעל הבן איש חי (פרק מה) כתב דטוב להחזיק במנהג לקדש בטבעת של כסף שהוא מידת החסד והרחמים ולא בשל זהב שהוא מורה על דין. וטעם נוסף שאותיות כסף עולות משא"כ אותיות זהב שהם הולכות ויורדות והוא לסימן טוב שהזוג ילך ויתקדם בחיים. ע"ש. ויש שכתבו שטוב לקדש בטבעת של כסף עגולה מבפנים ומרובעת מבחוץ ואומרים שזוהי סגולה נפלאה שבודאי תוליד בנים (שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' תרלח. ועי' בשו"ת משנה הלכות ח"ב סי' שכב שכתב שאין חשש לקדש בטבעת מרובעת ע"ש). ובודאי שכל זה אינו לעיכובא ויכול לקדש בטבעת זהב ובלבד שלא יהיה בה אבן (ש"ע יו"ד סי' לא ס"ב). וכמבואר בילקוט יוסף (שובע שמחות ח"א עמ' קפד). ולכן למעשה יש נוהגים לקדש בטבעת עגולה מכסף, ויש נהגו שתהיה עגולה מבפנים ומרובעת מבחוץ. ולמעשה אין חיוב בכל זה ומותר לקדש בטבעת זהב ובלבד שלא יהיה בה אבן.

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני