שאלה: האם מותר לחתוך עוגה שיש בה פסוק ועל ידי האכילה שוברים את האותיות או שיש בזה בזיון לכתבי הקודש?

תשובה: הנה בספר הרוקח (סי' רצו) מובא מנהג לכתוב על עוגה פסוק 'ה' נתן לי לשון לימודים' וכו', (ישעיה נ, ד-ה). ע"ש. ובשו"ת חוות יאיר (סי' טז) כתב על דבריו שההיתר הוא שנותנים את העוגה לקטן בשלימות ורק הוא שוברה. ע"ש. גם בספר מגדל עוז ליעב"ץ (חלק גילות מים ברכת גבעון תעלה א) כתב, שעל מנהג אכילת עוגה שיש עליו פסוקים ושמות יש להרהר. ע"ש. וראה בספר גנזי הקודש שכתב בשם הגרי"ש אלישיב שמאחר שהכתב על גבי העוגה לא נכתב כדי להתקיים שפיר אין בו קדושה ומותר לאוכלו, וכ"ד הגר"ח קנייבסקי כמובא שם שמאחר שנעשה ע"ד לאוכלו אין בו קדושה. והגר"ש אויערבאך סובר שאין דין כתב שעל העוגה ככתב ואינו אלא כחלק מהעוגה. וגם אם כתוב בה שם ה' אין בו איסור מחיקה מדאורייתא אלא מדרבנן וכו'. ע"ש. ולדעתי אחר שראינו שהמגדל עוז מחמיר בזה, כדאי לכתחילה לא לכתוב פסוק שלם על העוגה אלא יכתוב אותו שלא במלואו, ובגנזי הקודש שם כתב דלכתחילה לא יכתבו פסוקים על העוגה. ע"ש. הלכך להלכה מעיקר הדין מותר לכתוב פסוקים על העוגה אף שאוכלים אותה לאחר מכן ושוברים האותיות. וטוב להחמיר או שלא לכתוב פסוקים או לכתוב הפסוקים שלא במלואם כגון להחסיר תיבה אחת או שתים מהפסוק.

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

שאל את הרב במייל    מענה תוך 24 שעות!

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

מכירת חמץ 2018/תשע"ח

 

א. מכירת חמץ הינה מכירה גמורה, ואינה רק למראית העין, ולכן אם ירצה הגוי לבא וליטול מן החמץ בפסח, יש לאפשר לו לקחת, ואחרי הפסח באים עימו חשבון על מה שלקח. (אמנם אין זה מצוי כלל שהגוי לוקח מן החמץ)

ב. יש לקבץ את כל החמץ במקומות מסויימים – ארונות מטבח, או במקפיא, ולסמן את אותם מקומות באופן ברור שזה חמץ ואין לקחת משם.

ג. בנוסף יש לעשות ביטול חמץ בערב בדיקת חמץ ולמחרת בשריפת חמץ, כפי שמובא בסידורים.

ד. אין להשתמש בחמץ זה עד לאחר צאת הכוכבים של מוצאי פסח, ואין להתחיל באפיה או בהתפחת הקמח קודם הלילה.

לשאלות נוספות בהלכה ניתן להתקשר למענה ההלכתי 3030* 

 

השנה (תשע"ח/ 2018) ניתן למכור את החמץ דרך אתר "קו ההלכה" אונליין

ללא צורך להגיע פיזית לרבנות המקומית

המכירה מתקיימת  ע"י המורשה לכך הרב אלחנן פרץ ובית דינו "חקת משפט" וכל באי כוחו (וע"פ כתב ההרשאה של בית הדין)

ניתן למלא את הטופס שלהלן עד י"ד בניסן בשעה 8:00

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

החל מהשעה הנ"ל יועברו הפרטים המלאים עד להליך המכירה לגוי.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

בכל טופס ניתן למלא פרטי משפחה/ בית אחד, אם אתם מעונינים למכור חמץ של קרובי משפחה או חמץ שנמצא במקומות אחרים, יש למלא מספר טפסים.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

אם אתם מבצעים מכירת חמץ עבור אדם אחר, יש לקבל את הסכמתו ולמלא את פרטיו המלאים.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

אין צורך לציין היכן יונח החמץ במהלך החג, אך כמובן שבבית עצמו יש לרכז את החמץ במקומות מסומנים וברורים.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

המכירה מיועדת לתושבי מדינת ישראל בלבד.

לכל הדינים והלכות חג הפסח תשע"ח  לחץ כאן!