שאלה: אני נמצא באוטובוס ומרגיש משוקץ שאני נצרך לבית הכסא האם מותר לי לקרוא תהלים, או שמא צריך להמתין עד שאתפנה.

 

תשובה: אמרו חז"ל (במסכת מכות דף טז:) כל המשהה את נקביו עובר משום "בל תשקצו את נפשותיכם". ולכן אם נתעורר לו צורך לצאת לנקביו, בין לקטנים ובין לגדולים, לא ישהה עצמו, אלא ילך ויצא לנקביו מיד (ראה ש"ע סי' צב ס"א וביאור הלכה שם). וראיתי למרן זצוק"ל בספרו הליכות עולם (ח"א עמ' לט) שכתב, אם היה עוסק בתורה, או שהתחיל לשמוע קריאת התורה, או קריאת המגילה, או קריאת ההלל, ונתעורר בו צורך לנקביו, ויכול להחזיק עצמו עד כדי שיעור הליכת פרסה (דהיינו שעה ושתים עשרה דקות), יסיים הענין שעוסק בו ואחר כך יצא לנקביו. ואפילו אם הוא מסופק אם יכול להחזיק עצמו עד שעה וחומש, רשאי להמתין עד שיסיים הענין, ואחר כך יצא לנקביו.

 

אולם אם יודע בעצמו שאינו יכול להחזיק עצמו עד שעה וחומש, נכון יותר שיפסיק ויצא לנקביו מיד, אלא אם כן יגרם לו ביטול תורה מחמת כן, או שהוא מלמד תורה לתלמידים, וחושש שמא יתבטלו מלימודם מחמת כן. ע"כ. וגם כאן הרי מה יעשה אם לא יקרא תהלים, יתבטל, ומילא אם היה לו אפשרות לעשות את צרכיו, ניחא, ודאי שיעשה צרכיו ולאחר מכן יקרא, אבל כאן דאי אפשר לו לצאת ממילא לשירותים יקרא תהלים ואל יתבטל וכדברי מרן זצוק"ל. ומיד שיגיע למקום שיכול לעשות צרכיו, יעשה צרכיו וימשיך בקריאת התהלים. ולענין הלכה מי שנמצא באוטובוס ונצרך לנקביו ואינו יכול לצאת מהאוטובוס לעשות צרכיו ובנתיים רוצה לקרוא תהלים או ללמוד רשאי לעשות כן, ואמנם ברגע שיכול לעשות צרכיו יעשה כן כי אסור להשהות את נקביו (אמנם אין לברך כשהוא משוקץ, ולכן מי שלא בירך תפילת הדרך באופן שיש שיעור נסיעה שצריך לברך, לא יברך כאשר הוא משוקץ).

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני