שאלה: האם מותר להוציא בשבת נעץ שנתקע בתוך סוליה של נעל?

 

תשובה: הנה כתב המ"ב בסי' שמ (ס"ק מה) שמותר להוציא קוצין הסבוכין בבגד. ע"ש. ואם כן הוא הדין הכא שמותר להוציא נעץ מהסוליה של הנעל. ומורינו הראש"ל הגאון ר' יצחק יוסף שליט"א (סי' שז עמ' רעט הע' נה) כתב להתיר להוציא נעץ או מסמר שנתקע בסוליה של הנעל והביא ראיה לכך מזוג מנעלים התפורים יחד שמותר לנתקם (יעויין ש"ע סי' שיז ס"ג). ע"ש. ויש לפלפל בזה ואין כאן מקומו. ולהלכה נעץ שנתקע בסוליה של הנעל מותר להוציאו בשבת.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

שאל את הרב במייל 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני