שאלה: האם מותר לסרק שערות של בובה בשבת?

תשובה: הנה הרב שש"כ (פי"ד הע' קלז) הביא מח' האם מותר לסרק פאה נכרית בשבת. ע"ש. (וע"ע שם בהלכה נב). ולפי מי שמתיר בפאה נכרית, אם כן גם שערות של בובה מותר לסרקה בשבת. ובאור לציון (פרק כז ה"ו) כתב שתלוי באיזה מצב נמצאת הפאה, שאם הפאה אינה מסורקת כלל ולא ראוי לצאת בה אפשר שיש בזה איסור תיקון מנא בשבת, ואם לאו מותר. ע"ש. וכל זה אינו שייך לשיער של בובה. ואין לחוש בזה לאיסור תולש כי אין איסור תולש אלא רק במחובר אבל לא בדבר שכבר תלוש. וכל שכן בשיער של בובה שעשוי משיער סינטטי שלא שכיח שיתלש בסירוק משום שהם קבועים בחוזק. ויש עוד מה להאריך בזה ואכ"מ. ולכן למעשה מותר לסרק בשבת שערות של בובה.

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני