לומר דבר בשם אומרו

שאלה: האם יש חובה לצטט מקור ספר שהביא מקור אחר?

תשובה:  לא.

מובא בשם החזון איש במעשה איש [חלק א עמוד פז], ובאורחות רבנו [חלק ג עמוד קיג]  שאם רואה בספר שמביא משם ספר אחר או גמרא מפורשת, אין צריך להביא בשמו, דהוי כשמש המביא את הגמרא.

וכן זה כעין זה מבואר בהגהות חכמת שלמה [או"ח סי' קנו] ועי"ש ההגבלות.

שאל את הרב במייל    מענה תוך 24 שעות!

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני