לומר דבר בשם אומרו

שאלה: האם יש חובה לצטט מקור ספר שהביא מקור אחר?

תשובה:  לא.

מובא בשם החזון איש במעשה איש [חלק א עמוד פז], ובאורחות רבנו [חלק ג עמוד קיג]  שאם רואה בספר שמביא משם ספר אחר או גמרא מפורשת, אין צריך להביא בשמו, דהוי כשמש המביא את הגמרא.

וכן זה כעין זה מבואר בהגהות חכמת שלמה [או"ח סי' קנו] ועי"ש ההגבלות.

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני