שאלה: האם מותר לחתוך בשבת ירקות בצורה מיוחדת של פרח וכו' (כיום עושים קורסים מיוחדים לעיצוב ירקות ופירות בחיתוך).

 

תשובה: השש"כ (פרק יא סי"ב) אסר בזה על פי דברי המ"ב (סי' תק ס"ק טז וס"ק יז). ויש בזה ב' בעיות שהעלו הפוסקים שאם הוא כלי המיוחד לחתוך בו הצורות הנ"ל כגון עיגול מיוחד וכדו', יש לחשוש בזה לעובדין דחול (שבות יצחק דרזי, ח"י עמ' רנ). ואם חותך בצורות מיוחדות כעין כתב אותיות וציורים וכדו', יש בזה חשש של כותב כמובא בשש"כ הנ"ל. ואף שראיתי לכמה שרצו להקל בזה מטעמים שונים, מ"מ אחר שראינו בשש"כ שכתב לאסור איסר בזה,יש לחשוש. ובפרט שראייתו מדברי המ"ב נראית מוכחת. הלכך להלכה יש לחשוש בזה ולאסור בשבת לעשות צורות מיוחדות או כתב מסויים בפירות וירקות כגון אותיות וכדו'. 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני