שאלה: האם מותר לחתוך בשבת ירקות בצורה מיוחדת של פרח וכו' (כיום עושים קורסים מיוחדים לעיצוב ירקות ופירות בחיתוך).

 

תשובה: השש"כ (פרק יא סי"ב) אסר בזה על פי דברי המ"ב (סי' תק ס"ק טז וס"ק יז). ויש בזה ב' בעיות שהעלו הפוסקים שאם הוא כלי המיוחד לחתוך בו הצורות הנ"ל כגון עיגול מיוחד וכדו', יש לחשוש בזה לעובדין דחול (שבות יצחק דרזי, ח"י עמ' רנ). ואם חותך בצורות מיוחדות כעין כתב אותיות וציורים וכדו', יש בזה חשש של כותב כמובא בשש"כ הנ"ל. ואף שראיתי לכמה שרצו להקל בזה מטעמים שונים, מ"מ אחר שראינו בשש"כ שכתב לאסור איסר בזה,יש לחשוש. ובפרט שראייתו מדברי המ"ב נראית מוכחת. הלכך להלכה יש לחשוש בזה ולאסור בשבת לעשות צורות מיוחדות או כתב מסויים בפירות וירקות כגון אותיות וכדו'. 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

שאל את הרב במייל    מענה תוך 24 שעות!

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

מכירת חמץ 2018/תשע"ח

 

א. מכירת חמץ הינה מכירה גמורה, ואינה רק למראית העין, ולכן אם ירצה הגוי לבא וליטול מן החמץ בפסח, יש לאפשר לו לקחת, ואחרי הפסח באים עימו חשבון על מה שלקח. (אמנם אין זה מצוי כלל שהגוי לוקח מן החמץ)

ב. יש לקבץ את כל החמץ במקומות מסויימים – ארונות מטבח, או במקפיא, ולסמן את אותם מקומות באופן ברור שזה חמץ ואין לקחת משם.

ג. בנוסף יש לעשות ביטול חמץ בערב בדיקת חמץ ולמחרת בשריפת חמץ, כפי שמובא בסידורים.

ד. אין להשתמש בחמץ זה עד לאחר צאת הכוכבים של מוצאי פסח, ואין להתחיל באפיה או בהתפחת הקמח קודם הלילה.

לשאלות נוספות בהלכה ניתן להתקשר למענה ההלכתי 3030* 

 

השנה (תשע"ח/ 2018) ניתן למכור את החמץ דרך אתר "קו ההלכה" אונליין

ללא צורך להגיע פיזית לרבנות המקומית

המכירה מתקיימת  ע"י המורשה לכך הרב אלחנן פרץ ובית דינו "חקת משפט" וכל באי כוחו (וע"פ כתב ההרשאה של בית הדין)

ניתן למלא את הטופס שלהלן עד י"ד בניסן בשעה 8:00

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

החל מהשעה הנ"ל יועברו הפרטים המלאים עד להליך המכירה לגוי.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

בכל טופס ניתן למלא פרטי משפחה/ בית אחד, אם אתם מעונינים למכור חמץ של קרובי משפחה או חמץ שנמצא במקומות אחרים, יש למלא מספר טפסים.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

אם אתם מבצעים מכירת חמץ עבור אדם אחר, יש לקבל את הסכמתו ולמלא את פרטיו המלאים.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

אין צורך לציין היכן יונח החמץ במהלך החג, אך כמובן שבבית עצמו יש לרכז את החמץ במקומות מסומנים וברורים.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

המכירה מיועדת לתושבי מדינת ישראל בלבד.

לכל הדינים והלכות חג הפסח תשע"ח  לחץ כאן!