שאלה: יש לי קלטות ודיסקים שיש בתוכנם דברי תורה, ואף נאמר בתוכנם שם ה' המפורש, האם הם צריכות גניזה?

תשובה: בספר גנזי הקודש (פ"ז סכ"ג) כתב בשם הגר"נ קרליץ שליט"א שקלטת או דיסק שהקליטו בהם דברי תורה, ואף שם ה', אינם טעונים גניזה ומותר לזרקם לאשפה. ע"ש. והסיבה היא שאין על מה שנקלט ע"י אלקטרודות וחריצים חשמליים שם כתיבה ולא חלה עליהם קדושה כלל. וכן כתב בספר גם אני אודך (עמ' קמח) בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א. וע"ע בהליכות שלמה (תפלה עמ' רמז). הלכך למעשה מעיקר הדין קלטת או דיסק שיש בתוכנם דברי תורה אף שמשמיעים בתוכן שם ה' כגון פסוק וכדו', אין צריך לגנזם, כי אין בהם קדושה כלל, ומותר לזרקם לאשפה (ויש לשים לב שאין דברי תורה או פסוקים מודפסים על גב הדיסק או הקלטת). 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

שאל את הרב במייל    מענה תוך 24 שעות!

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני