שאלה: יש לי שני שמות שקראו לי ביום הברית ואמנם אני נקרא בפי העולם בשם אחד בלבד, האם צריך להקפיד כשעושים 'מי שברך' בעלייה לתורה וכיוצ"ב, שיזכירו אותי בשני השמות?

 

תשובה: בשבועות שעברו כתבנו במנהג שיש היום אנשים שקוראים לילדיהם בשני שמות ובפועל הילדים נקראים בשם אחד שיש כמה פוסקים שטענו שהדבר לא כל כך טוב (ראה בשו"ת תשובות והנהגות ח"א יו"ד סי' תרח ששמע בשם החזון איש זצ"ל שאין הדבר טוב לקרוא לילד בשני שמות כי פעמים חותם בשטרות בשם אחד ולתורה קוראים אותו בשתי השמות, ולכן אם אין בדעת ההורים לקרוא אותו במשך חייו בשתי שמות יש למנוע לקרוא אותו בשני שמות, והבאנו עוד בפוסקים לכאן ולכאן, קחנו ובואה). ולשאלתנו, אם נקרא בפי כל בדרך כלל בשם אחד, אף שנקרא בתעודת זהות בשני שמות או לעיתים רחוקות נקרא בשני שמות אין צורך לעשות לו 'מי שברך' בשני השמות כן דעת החזון איש זצוק"ל (הו"ד בשו"ת תשובות והנהגות שם) שהשם אינו מה שקורין אותו פעם אחת בשעה שנולד בלבד, רק אם נקרא כן תמיד זהו שמו. ע"ש. וכן מצינו שבכתובה אפשר לכתוב את השם שנקרא תמיד אף שיש לו שני שמות או משתמשים לעיתים רחוקות בשם זה [והעיד לי ת"ח גדול שמרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל קידש את ביתו וכתב בכתובה את השם קיצור שנקראה כך בפי כל (לדוגמא קראו לה שולה בעת הלידה ונקראה שולי בפי כל חברותיה) והסביר לו הרב שמכיון שזה שמה בפי כל אין לחוש לזיוף שטר וכו'. ואם כן גם בנידוננו אם נקרא בשם זה כל הזמן אין בעיה לעשות לו 'מי שבירך' בשם זה שזהו למעשה שמו השימושי, ואף שראיה גמורה אין מכאן, סמך לדבר יש, עי' בתשובות והנהגות שם בכיוצא בזה. ואולי הוא ק"ו, שהרי לא מדובר בקיצור שם אלא שכך נקרא בפי כל]. ועיני ראו את מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל עושה 'מי שבירך' בשם אחד שנקרא כך בפי כל ולא מקפיד להוסיף לו את השם השני אף שידע שיש לאותו חכם ב' שמות. ולכן אף מי שקראו לו ב' שמות בעת הברית ואמנם נקרא אצל חבריו וכדו' בשם אחד, ורק לעיתים רחוקות נקרא בשני שמות, כשעושים לו 'מי שבירך' בעלייה לתורה וכיוצא בזה, אין צורך להזכירו בשני שמות ודי להזכירו בשם שנקרא בפי כל. 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

ניתן לשאול בSMS
במספר

072-371-8875

________________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני