שאלה: האם תבנית חד פעמית העשויה מאלומיניום צריכה טבילה?

 

תשובה: הנה מרן פאר הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב בספרו חזון עובדיה (שבת ח"א עמ' נד) מח' הפוסקים בדין קידוש על כוס חד פעמי שלדעת כמה פוסקים (אגרות משה, הגאון מסאטמר, מנחת יצחק) אין לקדש עליהם משום שאין לו חשיבות של כלי, שהרי הוא מיועד לזריקה. ולעומתם כתבו כמה פוסקים (אז נדברו, באר משה, שבט הלוי, הגרש"ז אויערבך, רבבות אפרים, ציץ אליעזר, ועוד) שאפשר לקדש על כוס חד פעמי משום שתשמישן חשוב וחשיב ככלי, וכ"פ בחזו"ע שם (אלא שכתב להדר ולקדש על כוס מזהב או כסף משום "זה א-לי" וכו'). ובבאורים שם כתב שלפי זה כלי חד פעמי העשוי מאלומיניום חייב בטבילה, משום שיש עליו תורת כלי. ע"ש. ובררתי עם בד"ץ העדה החרדית שבדרך כלל היא נותנת הכשרות לתבניות אלו, והשיבו לי שאם בהטבעה של חותם הכשרות שיש בתחתית התבנית לא כתוב כלום אלא רק חותם הכשרות, זה מיוצר בארץ, וכשהתבנית מיוצרת בחוץ לארץ הם כותבים בחותם הכשרות "תוצרת חו"ל" וזה הסימן לדעת. ולכן כל מי שקונה תבניות אלומניום יראה שלא יהיה כתוב בכיתוב הכשרות "תוצרת חו"ל" שלא יצטרך טבילה. ואם קונה תבניות בכשרויות אחרות יש לברר את ארץ הייצור. 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

שאל את הרב במייל 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני