בית הוראה "טהרת יוסף"

קרית ים

כתובת: צה"ל 19 בית מרדכי ואסתר

שעות הפעילות:

ימים א - ה: צהרים: 14:00 - 13:00

 ערב: 22:00 - 21:300

יום ו: 10:30 - 10:00

04-3750760 :טלפון     

         רשימת הרבנים המשיבים:       

 •                                     
  יום א'

  הרב דוד עידן

  הרב ארז מלכא

  יום ב' הרב יואל לראש
  יום ג' הרב יוסף משדי
  יום ד' הרב שלמה זכותא
  יום ה' הרב משה אדיר
  יום ו' הרב שבתאי לוי
         
 • מייל: gmail.com@6093636

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה