בית הוראה "באר מים"

רחובות

רחוב מנוחה ונחלה 11 

הרב ירוחם עמרני

ניתן להניח שאלות בטהרה בתיבה 24 שעות ביממה

(יש לרשום מספר טלפון על המעטפה)

 

 

 

טלפון: 08-3750751   

             

  •                                              
  • מייל: gmail.com@6093636

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה