הרב ירון אשכנזי שליט"א
 
האם התרת נדרים צריכה עשרה אנשים?
האם צריך לעשות התרת נדרים דווקא בפני עשרה אנשים או מספיק שלשה?