הרב ירון אשכנזי שליט"א
 
מדוע עושים התרת נדרים לפני ראש השנה?
נוהגים לעשות כמה פעמים התרת נדרים קודם הימים הנוראים, מה מקור המנהג, ובאילו ימים נוהגים לעשות כן?