הרב אבנר קוואס שליט"א
 
איך להתמודד עם יסורים - צפיה