הרב אלי עמר שליט"א
 
 כוחה של מצוה קטנה - סיפור מדהים